Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Záporné ionty – VITAMÍNY VZDUCHU

dešťová kapkaIonty jsou nedílnou složkou ovzduší. Víte, jaké dva druhy iontů vzduch obsahuje? Jsou to ionty kladné a záporné, můžeme je nazvat také anionty.

Víte, že denně „spolykáme“ až 15 kg vzduchu?

Proto je správný poměr iontů v těle člověka nesmírně důležitý na vliv našeho zdraví. Iontová nerovnováha je v posledních letech alarmující. Díky ní narůstá velké množství civilizačních chorob, dýchacích potíží a neméně je i potíží duševních.

Jaké ionty pro nás mají tedy kladný vliv?

Kupodivu ty záporné. Kladné ionty jsou ve velké míře v uzavřených budovách, na rušných ulicích, ale můžete se s nimi setkat i před bouřkou. Znáte ten stav, kdy se špatně dýchá, vzduch se „nehýbe“, je dusno.

Záporné ionty však mají na náš organismus blahodárný vliv, proto o nich můžeme hovořit jako o „vitamínech vzduchu“. Vyskytují se pouze v čistém prostředí. Zdrojem záporných iontů je např. moře, vodopády, les apod. Asi největším zdrojem aniontů jsou jeskyně.

Co všechno má v dnešní době negativní vliv na zdravou rovnováhu iontů?

Pár příkladů – vysílače, televize, zářivky, laserové tiskárny, průmyslový smog, automobily, atd., atd. Výčet by byl asi hodně velký, zkuste se zamyslet sami, co všechno vás obklopuje, třeba jen v jedné místnosti.

Proč se u moře nebo v lese cítíme tak dobře?

Pokud máme dostatek záporných iontů, tělo může relaxovat a odpočívat. Buňky mohou volně a zhluboka dýchat. Proto, aby se naše tělo nasytilo dostatečným množstvím záporných iontů, potřebujeme dýchat vzduch s obsahem minimálně 800 iontů/cm³.

Zde máme stručné porovnání naměřených hodnot záporné ionizace (zdroj informací – www.home3.cz)

Obchodní dům v centru Prahy – cca 180 – 350 iontů/cm³
Císařská jeskyně (Moravský kras) – 10.000 – 13.000 iontů/cm³
Jízda v osobním automobilu – 0 – 100 iontů/cm³
Panelový dům (uvnitř) – 500 – 700 iontů/cm³

Z výše uvedených naměřených hodnot je naprosto zřejmé, že v běžném denním životě jsme odkázáni na převahu kladně nabitých iontů, což se velmi často projevuje bolestí hlavy, nervozitou, únavou, depresemi apod. Z toho také vyplývá, aby mohl náš organismus správně fungovat, je nutné do běžného života přivést více záporných iontů.

Ale jak to mohu udělat? Kde je „najdu“?

Opravdu kvalitním a přírodním zdrojem záporných iontů je Amethyst BioMat. Ve spolupráci s firmou Home3 bylo fimě ALFIDA s.r.o umožněno provést měření záporných iontů na povrchu Amethyst BioMat Mini, Amethyst BioMat Professional, Richway anatomického polštáře a na povrchu hypoalergenní matrace QEP. Výsledky měření hovoří samy za sebe, podívejte se na krátká videa:

 

 

Když ještě jednou zrekapitulujeme výsledky měření:

Amethyst BioMat Mini: 1160 – 1800 iontů/cm³
Amethyst BioMat Professional: 1090 – 1740 iontů/cm³
Hypoalergenní matrace QEP: 1390 – 2700 iontů/cm³
Anatomický polštář Richway: 1340 -1870 iontů/cm³

Jaký pozitivní účinek má zvýšená hodnota záporné ionizace na náš organismus?

 • podpora optimální hladiny pH krve
 • zvýšení celkové mentální výkonnosti
 • zbystření smyslů
 • zlepšení paměti
 • zvýšení koncentrace
 • upravení hladiny serotoninu (hormonu štěstí)
 • zkvalitnění spánku
 • zrychlení hojení ran a popálenin
 • zlepšení alergických obtíží
 • posílení imunity
 • stimulace funkce žláz s vnitřní sekrecí
 • urychlení regenerační schopnosti buněk
 • zlepšení metabolismu…

Laboratorně bylo dokázáno, že v prostředí s vysokou koncentrací záporných iontů dochází k letálním účinkům na bakterie.
Záporné ionty jsou významným zdrojem energie pro lidské tělo. Množství záporných iontů v buňce i vně buněčné stěny je pro funkci buňky zásadní. Pokud dodáme do těla dostatek záporných iontů, otevřou se kanálky v buněčných stěnách a dojde k vyloučení toxinů a absorpci kyslíku a živin. Dovolíme tedy, aby se mohly tvořit nové zdravé buňky.

Nejlépe prokazatelný důkaz účinků záporných iontů je jejich retardační vliv na viry a bakterie.

Záporné ionty ničí bakterie a viry.

Často se záporná ionizace využívá například ke sterilizaci ve zdravotních zařízeních, na operačních sálech nebo na popáleninových pracovištích.

Vraťme se k tedy k otázce, jaká je optimální koncentrace záporných iontů pro náš organismus? Optimální koncentrace je 1000 – 1500 iontů/cm³ (nám nejbližší prostředí, kde toto množství můžeme nadýchat, je les).
Při zvýšené psychické zátěži by ale měla být koncentrace ještě vyšší a to 2000 – 2500 iontů/cm³.

Už tedy víte, proč jste neustále unavení, bolí vás celé tělo, špatně spíte, trpíte často bolestmi hlavy, zad, kloubů, nemůžete se dobře soustředit, jste podráždění? Asi bych mohla pokračovat dalším dosti dlouhým výčtem dnešních, už „běžných“ neduhů, které jsme do svého života přijali jako svou součást, samozřejmost. „Vždyť to přece k mému věku patří.“

Já si však myslím, že nepatří. Proto používám Amethyst BioMat denně a teď už i hypoalergenní matraci QEP. Té říkám důvěrně „plyšák“ 🙂

Jsem přesvědčená, že kdo z vás už Amethyst BioMat má, ví o čem zde hovořím a doufám, že ti, kdo ho ještě nemají, po něm začnou toužit. Je to totiž něžný prostředník k navrácení našeho vlastního zdraví díky posílení imunitního systému. Naše tělo je geniální a přesně ví co se zdravým vzduchem a vnitřním teplem udělat.

Přeji vám tedy moudré rozhodnutí!

Já už jsem se rozhodla!

 

, , , ,

Comments are currently closed.