Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Propojení Amethyst BioMat a Snoezelen

Díky úzké spolupráci s Jedličkovým ústavem v Liberci jsme měli možnost vyzkoušet a praktikovat propojení dvou účinných systémů v péči o postižené klienty.

O jaké systémy se jedná?

Infračervený výhřevný systém Amethyst BioMat a Snoezelen.

Oba systémy byly v zařízení využívány samostatně, oba jsou velmi efektivní ve svých účincích a tak přišla myšlenka na možnost propojit tyto dvě dosud oddělené terapie a dopřát tak klientům co největší užitek a prospěch obou systémů najednou.

Pojem Snoezelen je v dnešní době již velmi dobře znám. Jedná se o multisenzorickou místnost, která je izolovaná od rušivých vlivů okolí a tvoří bezpečné stimulující prostředí, které nabízí příjemnou a uvolněnou atmosféru a smyslové podněty.

Snoezelen místnost podporuje jak sluchové vnímání, tak čich, chuť i hmat. Klient  pobytem v prostoru Snoezelenu podporuje své vnímání, relaxuje, rozvíjí představivost a dále také upevňuje komunikaci a sociální vztahy. Díky vhodně přizpůsobenému a speciálně vybavenému prostředí dochází k celkovému uvolnění, které je navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením, speciálními efekty, apod a zároveň je klient stimulován interakční či poznávací aktivitou, která dále zprostředkovává hlubší zkušenosti v základním poznání svého těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, emocionality a poznávání.

Při propojení obou systémů, jak Snoezelen, tak Amethyst BioMat dochází k hlubokému uvolnění, uklidnění, hloubkovému prohřátí. Klient se zbavuje velmi rychle strachu, tvoří se pocity jistoty. Zároveň ale také dochází k aktivizaci, probuzení zájmu a k získání nových zkušeností.

Stimulace je prováděna vždy dle konkrétní potřeby klienta a vždy tak, aby byla v tu chvíli pro něj co možná nejvíc příjemná a přirozená. 

 

 

Comments are currently closed.