Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Metamorfní technika

 

Metamorfní Technika, nebo také Motýlí „masáž“ 

 

motýl

 

je velmi příjemná a jednoduchá relaxační metoda s hlubokými účinky, která umožňuje překlenout emocionální, fyzické či psychické bloky a rozvinout tak vlastní potenciál.

Při aplikaci Metamorfní Techniky se uvolňuje tok životní energie a zprostředkovává se kontakt s nejhlubším JÁ. Zároveň dochází k uvolňování karmického zatížení a přenastavení organismu do jeho plného potenciálu.

 

METAMORFNÍ TECHNIKA (MT) je hluboká a zároveň jednoduchá a příjemná metoda s trvalými účinky pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura – matrice budoucí lidské bytosti. Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem a blokují a omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost. MT nemá vedlejší účinky.

 

Co Metamorfní Technika umožňuje?

 • Jednoduše uvolnit citové, duševní a emocionální bloky a stresy pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vašich schopností a tvořivosti.
 • Využít vlastního potenciálu a podpořit vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě.
 • Najít odvahu, sebe-důvěru a sebe-lásku pro to být sebe-vědomou jedinečnou bytostí.

 

Co se děje díky aplikaci MT?

 • Přeměňuje životní vzorce.
 • Navrací stav člověka do jeho plného potenciálu zdraví, životní energie a schopností.
 • Podporuje vyladění vztahu k sobě, vztahů s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních).
 • Harmonizuje psychické, emocionální a fyzické zdraví.

 

Lidé ve svém plném potenciálu mají rychlejší vývoj a hlubokou sebedůvěru, vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředění a uvědomělí.

 

Na jakých částech těla se při masáži pracuje?

CHODIDLA jsou symbolem pohybu.
Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

RUCE jsou symbolem akce.
Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

HLAVA je centrem myšlení a plánování.
Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

MT se provádí maximálně 1 x za týden, aby naše mysl a energetický systém byl schopen přijmout změny. Jinak by docházelo k vnitřnímu chaosu.

MT je vhodné opakovat 8 – 10 x, aby mohlo dojít k přenastavení vzorů a navrácení životní energie do plného potenciálu.  MT je velmi relaxační a příjemná záležitost.

 
 
 
 
 • MT je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí po moment narození.
 • MT pracuje s vrozenou inteligencí životní síly ošetřovaného a schopností regenerace každého organismu.
 • MT je snadná. Není třeba žádných zvláštních odborných znalostí a zkušeností. Můžeme ji provádět kdekoliv – doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.
 • MT je vhodná pro všechny – můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, ADHD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu.
 • MT má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.
 • MT se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách páteře. Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.

 

MT - mapa chodidla

 

Kdy a jak Metamorfní Technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.

Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události prožité během těhotenství, kdy se formuje základ naší osobnosti, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání.