Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Jaké jsou výsledky s metamorfní technikou?

Veronika Vurmová

Motýlí masáže mi pomáhají prakticky provést to, co se snažím dělat už 7 let. Přijmout svou situaci i rodiče takové jací jsou a vykročit pravou nohou do dospělosti. Shodou náhod se vždy v den nebo den po provedení metamorfní techniky událo něco vážného v mém životě.
Například jsem na křižovatce potkala svého otce a 10 hodin jsme si povídali o mém dětství, o pocitech mých i jeho, o jeho rozvodu s mojí mamkou. Jak je možné, že si o tom začne povídat teď, když jsem se o to snažila celou věčnost a marně. Nebo další příklad….Strávím nečekaně den s mojí mamkou sama bez mých malých sourozenců a povídáme si o věcech, které byly nevyřčeny a mamka dělala že neexistují. Nebo jsem díky masážím naprosto zřetelně cítila hranice svého těla. Zajímavý a nový zážitek pro mě (pocit, že jsem všude a bez hranic znám). Snad s tím souvisí i schopnost říkat ne, když je to třeba. Bez pocitu viny a pocitu „však můžu, tak proč bych to neudělala“. Nebo také obraz, který znázornil starou babu jako minulost, světelnou bytost jako budoucnost a slily se v jednu, v jeden okamžik, v přítomnost, v tady a teď.

Rozhodně ze své zkušenosti mohu říci, že tato metamorfní technika mi pomáhá na cestě k sebevědomí, sebedůvěře, sebeúctě a šťastným rodinným vztahům a hlavně k životu.

Moc děkuji Dani za vše a těším se na další návštěvu.

Veronika


Paní Milena T.

Metamorfní technika (MT)

Dne 13. února 2015 jsem začala s deseti setkáními s MT. Nevěděla jsem o ní nic, ale se zkušeností odborného vedení světelné terapie, kterou jsem s Danuškou absolvovala v roce 2011, jsem se nechala „vést“ i touto technikou. Byla jsem otevřená všemu novému. Měla jsem důvěru, a proto se událo vše natolik, na co jsem byla připravena. Můj život se změnil. Cítím, že žiji radostněji, více miluji sebe i okolí a ve svém plném potenciálu mohu tvořit v souladu se Zdrojem. Plně si vychutnávám každou chvíli a dovedu reagovat s „nadhledem“ v situacích, které mě dříve emočně vyčerpávaly.

Tato technika mi pomohla odblokovat nevědomé zábrany vzniklé ještě v prenatálním stavu (což máme asi každý, aniž bychom tušili, o co se jedná). Zprůchodnily se cesty a jsou napojeny přímo na Zdroj.

Jak konkrétně probíhala setkání?

Každé setkání bylo spojeno s velmi příjemným prostředím studia, které se stále doplňovalo vším potřebným k umocnění síly této metody (osvětlení, hudba, vůně, pohodlné sezení s podpůrnou poduškou a nakonec – vyvrcholení 10. setkání za přítomnosti 2 MADON). Těžko zde říci, co je nosné a co podpůrné, vše vytváří celek a jedno bez druhého by nebylo tak Milostí obdařené.

Před každou vlastní „motýlí masáží“, jemňounkou a příjemnou jako motýlí křídla, jsem sála vůně speciálních olejíčků pro podporu fyzické formy (těla), Duše a Ducha. Netušila jsem, že i vůně mohou být pokrmem. Sytí nás do míst v energetických tělech, kam se běžná potrava nedostane. Profesionálním  výběrem a kombinací vůní dochází k „opravdovému nasycení hladového a žíznivého na poušti“.

Vlastní „masáž“ trvá hodinu (masírují se postupně nohy, ruce a nakonec hlava) a po ukončení je potřebná chvíle spočinutí, aby se člověk dostal pomalu opět do reálu, na který je zvyklý.

  1. MT dne 25. 5. 2015 byla pro mě důležitá ve vazbě na narovnání a vyčištění linie všech porodů v rodě. V souvislosti s radostným očekáváním nového zrození to je velmi osvobozující pro nový porod, již nezatížený našimi prožitými životy.

Poslední 10. MT dne 5. 6. 2015 mě zbavila (očistila) od hlubokého všudypřítomného smutku, často nevědomého (podstaty mých zrození).

Jsem novou bytostí, která se vyloupla z tuhé kukly a těší se na nové bytí a konání.

S láskou a poděkováním Danušce

V Hraničné, neděle 7.6.2015