Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Co BioMat umí

Infračervené záření

Co je dlouhovlnné infračervené záření?

Dlouhovlnné infračervené záření je nejbezpečnější a zároveň nejprospěšnější část slunečního záření pro zdraví člověka. Toto záření je energie, která je součástí elektromagnetické světelné frekvence slunečního záření neviditelné lidskému oku. Tuto technologii nám dala do vínku sama Matka příroda. Všechny živé bytosti, ale i sluneční paprsky vyzařují stejné infračervené záření o vlnové délce 8 až 12 mikronů. Tradičně jsme získávali denní dávky této zdravé energie ze slunečního svitu. V dnešním shonu však nemáme tolik času na sluneční koupel, zvláště pak v podzimním a zimním období, kdy je slunečního svitu poskrovnu.

První výzkum napodobení či vytvoření umělého infračerveného záření byl proveden v laboratořích NASA se Spojených Státech začátkem šedesátých let. Později, začátkem osmdesátých let, vědci v NASA došli k závěru, že terapie infračerveným zářením bude ideálním stimulátorem kardiovaskulární funkce v průběhu dlouhých pobytů ve vesmíru. Vědci v NASA objevili postup, jak přeměnit běžný zdroj energie na dlouhovlnné infračervené záření za normální teploty vzduchu. Tento patent na výrobu infračerveného záření byl začátkem devadesátých let poskytnut do užívání veřejnosti.

Výhřevné systémy firmy RichWay používají tento technologický postup.

Čím je dlouhovlnné infračervené záření prospěšné?

Lidské tělo má schopnost vstřebat dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce mezi 8 až 12 mikrony, které má schopnost proniknout do těla až do hloubky 15 cm. Při tomto pronikání vzniká rezonance, která rozkmitá atomy v buňkách, čímž vzniká kinetická energie. Tato kinetická energie se mění v teplo, které aktivuje funkci buněk a enzymů v těle. Tento proces pozvolna prohřeje svalovou tkáň a krev. Normální reakce těla na zvýšenou teplotu je udržet homeostázi neboli stav rovnováhy v těle. Žíly a cévy zvětší svůj průměr, což pomáhá ke zrychlení krevního oběhu a buňkám lépe přijmout živiny a kyslík. Tento proces začne regeneraci poničených buněk a svalové tkáně. Zároveň se také zlepší schopnost buněk vylučovat toxické látky a odpad zpět do krevního oběhu. Tyto látky a odpad jsou filtrovány a vyloučeny z těla pomocí pocení, jater, ledvin a dalších orgánů. Přívodem krve bohaté na živiny a kyslík do porušené či zanícené tkáně se buňky začnou čistit a regenerovat, což se projeví zmírněním nebo kompletním odstraněním bolesti.

Infračervené záření má následující účinky:
 • Posiluje imunitní systém
 • Zvyšuje energii a vitalitu
 • Ulehčuje bolestem kloubů
 • Odstraňuje záněty
 • Pomáhá při detoxikaci
 • Odstraňuje stres a únavu
 • Pomáhá zvýšit krevní oběh
 • Stimuluje funkci enzymů
 • Pomáhá zlepšit lymfatický oběh
 • Vyrovnává pH na slabě zásadité
 

Záporné ionty a jejich vliv na zdraví

Záporným iontům se přezdívá „vitamíny vzduchu“. Ionty jsou částice s pozitivním či negativním nábojem. Záporné ionty vznikají v přírodě, když se dělí molekuly čistého vzduchu účinkem slunečního záření, pohybu vzduchu či vody. Vznikají v poměru 10 až 20 iontů na kubický cm za vteřinu. Ideální obsah záporných iontů ve vzduchu, který dýcháme, je 400 až 1000 iontů na kubický cm. Mnoho vědců se shoduje na tom, že naše zdraví je závislé na množství a kvalitě iontů ve vzduchu, který dýcháme. Lidský organismus je schopný vstřebat záporné ionty dýcháním jen z 15 až 20 %. RichWay BioMat matrace jsou určené pro maximální vystavení těla účinkům záporných iontů v době spánku. Během 7 až 8 hodin spánku naše tělo vstřebává záporné ionty dýcháním a kůží.

Jedním z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je používání umělých vláken. Umělá vlákna mění záporné ionty v těle na kladné a snižují hladinu vitamínu C v krvi. Dalším z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je stres. Nedostatek záporných iontů je důvodem mnoha onemocnění.

Záporné ionty:
 • Jsou hlavním zdrojem energie pro lidský organismus.
 • Hrají důležitou roli ve funkci všech buněk v těle.
 • Pomáhají otevírat kanálky v buněčné membráně, čímž se zlepší a urychlí látková výměna a vylučování toxinu a odpadu z buněk.
 • Zvyšují hladinu gamaglobulinu v krvi, čímž vzniká krev obsahující hodně proteinu a protilátek.
 • Zlepšují kvalitu spánku.
 • Pomáhají k hlubokému uvolnění.
 • Zlepšují funkci mozku.
 • Zlepšují imunitní systém.
 • Zvyšují krevní oběh.