Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

OZON – aktivní kyslík

Aktivní kyslík – trikyslík

Ozon a jeho prospěšné účinky

Abyste mohli s klidem a s radostí využít naší nabídky ozonové celotělové lázně, podívejte se, jak ozon vzniká, jak působí na lidský organismus a čím vám může být prospěšný.

 

Působení ozonu na lidský organismus

Každá buňka v lidském organismu potřebuje dostatek energie pro svoje procesy, dostatek kyslíku na svoje vnitřní dýchání, schopnost detoxikace a schopnost sebeobrany – imunitní reakce. Na těchto procesech se podílí především bílé krvinky, ve kterých je ozon produkován a postupně uvolňován do krve a do tkání. V buňce se O3 rozpadá na O2, přičemž tedy dochází k přirozenému okysličování a také k uvolňování energie(1). Energie uvolněná rozpadem ozonu je využitelná pro regeneraci uvnitř buněk při metabolickém zpracování živin – cukrů, tuků, bílkovin. Současně dochází k likvidaci choroboplodných zárodků, zejména virů, které nejsou vůči působení ozonu odolné.

Ozon se v krvi rozpouští 10 x více než kyslík. Navazuje na červené krvinky (erytrocyty) i na plasmu, zlepšuje průtokové vlastnosti erytrocytů, zvyšuje jejich deformovatelnost a tím se lépe dostane mimo cévy. Tak pomáhá zlepšit prokrvení i na periferiích organizmu. Ozon brání „ruló – řetízkování“(2) červených krvinek. Zlepšením průtoku krve působí tak i jako prevence proti emboliím.

Působením ozonu dochází k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání nadbytečných peroxidů a kyslíkových radikálů, původců oxidačního stresu v důsledku narušeného nitrobuněčného dýchání.

Ozon působí jako „antibiotikum“ proti bakteriím, virům, plísním. Toho lze jej také využít např. u opakovaných infektů organismu oslabeného jinou závažnou chorobou, pásového či labiálního oparu atd. Velkým přínosem je i dodání energie do postižené oblasti, která se uvolňuje při rozpadu ozonu na kyslík. Tohoto působení lze využít při jakémkoliv fyzickém i psychickém vyčerpání, pro regeneraci po chemoterapii, cévních mozkových příhodách atd.

Ozonové terapie mají ve světě a již i v našich podmínkách své místo i při řešení kožních onemocnění.

(1)143 Kj na 1 mol O3;
(2) Erytrocyty jsou slepené a nakupené do sloupců nebo do tvaru náhrdelníku. Řetízky způsobují zhoršení průtoku krve v malých cévách a snížení schopnosti výměny kyslíku a oxidu uhličitého, vzniku lokální hypoxie a tkáňové acidózy. Příčina únavy např. po sportovním výkonu.
 

V článku publikovaném v IWJ(3) Ozonoterapie kožních onemocnění: Buněčné a molekulární mechanizmy(4) je konstatováno, že: „Terapie je široce používána u více než 50 patologických procesů, včetně kožních onemocnění, výhřezů meziobratlové ploténky, diabetických komplikací, onemocnění ústní sliznice, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění a rakoviny. Pokud jde o kožní onemocnění, lokální ozonovou terapii lze použít k léčbě infekčních kožních onemocnění (např. tinea capitis a herpes zoster), zánětlivých kožních onemocnění (např. ekzému, lupénky, atopické dermatitidy a kontaktní dermatitidy), autoimunitní kožní onemocnění (např. pemfigus, bulózní pemfigoid a dermatomyozitida) a chronické vředy (např. diabetická noha a dekubity). Kromě toho lze ozonovou terapii použít k čištění popálenin a opaření, urychluje hojení ran a podporuje hojení kůže po laserové kosmetologii. Kromě toho systémová ozonoterapie prokázala velký potenciál jako analgetikum, prostředek proti stárnutí a protinádorové činidlo spolu se schopností zmírňovat rezistenci vůči chemoradioterapii. Některé studie navíc zkoumaly potenciál ozonové terapie jako léčebné strategie pro koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19).20“.

Za nejvýznamnější účinky ozonu ověřené v praxi jsou považovány:

  1. Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS – ischémie centrální i periferní
  2. Baktericidní, fungicidní a virucidní – chronické infekce včetně intracelulárních a HIV
  3. Energetický efekt – stavy vyčerpání psychické i fyzické, stres
  4. Imunorestaurační efekt – autoimunní poruchy, alergie apod.

Mezi další efekty jsou zařazovány:

  • Regenerační – urychlené hojení ran, zlomenin apod.
  • Protinádorový – je prokázán vzestup tumor nekrotizujícího faktoru TNF(5).
  • Kombinace všech mechanismů – např. u diabetu, ve stadiu všech jeho komplikací

Ozon určený k terapii je vždy směsí čistého kyslíku a ozonu v poměru 0,1-5 % ozonu na 99,9-95 % kyslíku.

(3) IWJ – International Wound Journal – informační zdroj pro odborníky zabývající se péčí o rány a kůži s dysfunkcemi
(4) Liu a spol, 2023
(5) Zamora a spol, 2005

 

Kde vzniká ozon

Ozon je přirozenou součástí života na planetě.

Vyskytuje se v plynné formě ve stratosféře (20 – 25 km nad zemským povrchem) a tvoří tzv. „ozonovou vrstvu“, která chrání povrch Země před průnikem krátkovlnného ultrafialového záření, lidský organizmus ohrožujícího. Působením energie UV – C záření na molekuly kyslíku O2 se tento rozpadá na dva atomy vysoce reaktivního kyslíku O, které se vážou na O2 a vzniká tak O3. Ozon je také tvořen v atmosféře při bouřce vlivem vysokofrekvenčního napětí vznikajícího při elektrických výbojích, „blescích“ nebo při rychlém odpařování vody za slunečního svitu. Působením UV záření na oxid dusíku z výfukových plynů je ozon také tvořen, ale s negativním dopadem na lidský organizmus.

Zjednodušeně řečeno, v přírodě vzniká ozon působením UV záření, v přístrojích pomocí vysokého elektrického napětí.

Ozon a jeho vlastnosti

Ozon (O3) je bezbarvý, ve vyšších koncentracích namodralý plyn, těžší než vzduch. Je tvořen třemi atomy kyslíku (O3). Přezdívá se mu také „aktivní kyslík“.

Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo. Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka, ničí bakterie, viry a plísně. Má protizánětlivé účinky.

Ozon patří mezi vysoce toxické látky. Lze jej rozeznat čichem již při velmi nízkých koncentracích (od cca 10 µl·m –3), které ovšem nejsou nijak škodlivé. Při delší expozici a vyšší koncentraci ozonu (nad cca 350 µl·m –3) se dostavuje pálení očí, v nosu a v krku, v některých případech tlak na hrudi, kašel a bolest hlavy.

MUDr. Milan Veselý

Přednášku pana doktora Veselého, zakladatele ozonové terapie v Čechách, si můžete poslechnout zde.

Dále máte možnost shlédnout 10 videí s jeho expertním názorem v oblasti využití ozonových vaků v domácnosti zde.

Zajímají vás informace o ozonu? Rádi byste se dozvěděli více? 

Zakupte si elektronickou knihu Aktivní kyslík – trikyslík O3 – OZON – jako lék, MUDr. Milana Veselého.

Oficiální webové stránky MUDr. Milana Veselého – https://vesely-ozon.cz/

Spolupracujeme

V Centru Zdraví pro duši máte možnost vyzkoušet celotělový vak BIOOZON a také vak na obě nohy. 

Spolupracujeme s ozon.cz, ing. Jiřím Veselým při prodeji ozonových zařízení do domácností i profesionálního využití.

 

Pokud budete mít o produkty BIOOZON zájem, jsme vám rádi k dispozici.

 

Použité zdroje v textu:
VESELÝ, Milan. Tajemství ozonu O3 jako lék [online]. 2022. [cit. 2024-04-01].

Internetové zdroje:
LIU, Liyao, Liyue ZENG, Lihua GAO, Lu J. a Jianyun LU. Ozone therapy for skin diseases: Cellular and molecular mechanisms. Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36527235/ [online]. 2023(20(6) [cit. 2024-04-01]. Dostupné z: doi:10.1111/iwj.14060

VESELÝ, Milan. Svět ozonu očima MUDr. Milana Veselého [online]. [cit. 2024-04-01]. Dostupné z: https://vesely-ozon.cz/?page_id=36

ZAMORA, Zullyt B., Aluet BORREGO, Orlay Y. LÓPEZ, René DELGADO, Ricardo GONZÁLEZ, Silvia MENÉNDEZ, Frank HERNÁNDEZ a Siegfried SCHULZ. Effects of Ozone Oxidative Preconditioning on TNF-α Release and Antioxidant-Prooxidant Intracellular Balance in Mice During Endotoxic Shock. Mediators Inflamm. [online]. 2005(1) [cit. 2024-04-01]. Dostupné z: doi:10.1155/MI.2005.16