Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Snížení stresu díky Amethyst BioMat

Stres

Stres

 

Co je to vlastně stres?

Stres (angl.stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám[1] (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stres

Stresových faktorů může být opravdu mnoho. Jejich výčet by mohl být velmi dlouhý, přesto, když se podíváme na běžné stresové faktory, se kterými se denně setkáváme, můžeme je rozdělit do několika oblastí:

  • Fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota
  • Psychické faktory: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola (zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů), frustrace, nesplněná očekávání, věk
  • Sociální faktory: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání), životní styl (přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku)
  • Traumatické faktory: události (narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, sňatek, rozvod, stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role)
  • Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např. u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost rodičů.

Jelikož jsme stresovým situacím vystaveni každý den, po dlouhý čas, jejich dlouhodobý vliv na naši bytost sebou nese nežádoucí důsledky, které se v čase projeví ať v psychické, tak i fyzické rovině.

Pokud jsme stresu vystavováni dlouhodobě, po nějakém čase už ho ani nevnímáme a přijímáme ho ve svém životě jako běžnou součást. Toto ale není ideální stav!

Co se v našem těle děje v důsledku dlouhodobého působení stresu?

V dnešní době vlastně podstupujeme simulované stresové situace, které nevedou k ohrožení života, ale lidská psychika je tak chápe, a právě proto spouští celou řadu těchto život zachraňujících mechanismů. Ale pokud se tyto situace neustále opakují a přetrvávají, dochází z krátkodobějšího hlediska ke „ztuhnutí svalů“. Z dlouhodobého hlediska je zvýšené uvolňování glukózy jedním z faktorů vzniku diabetes mellitus druhého typu (tzv. stařecká cukrovka), často zvýšený tlak je jednou z příčin trvale zvýšeného tlaku (hypertenze). Tím se dostáváme k dnešní nejrozšířenější civilizační nemoci, a tou je ischemická choroba srdeční[7], jejímž asi nejobávanějším projevem je infarkt myokardu. Stres také působí sníženou odolnost žaludeční sliznice k vnějším vlivům, snížením prokrvení sliznice, a to může vyústit v tzv. stresový vřed žaludku.[5] K jiným možným důsledkům stresu patří zvýšené riziko astmatu. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stres)

Anethyst BioMat

Dr. George Grant, Ph.D. zveřejnil 2. března 2011 svou studii, ve které se zabýval snížením stresu za pomoci výhřevného systému Amethyst BioMat. 

Bylo testováno (vyšetřeno) 12 subjektů a to před použitím výhřevného systému Amethyst BioMat vždy jednu hodinu denně po dobu 3 měsíců, a po ukončení tohoto používání, pomocí 3 různých zařízení pro biologickou zpětnou vazbu a na základě koncentrací kortisolu v krvi, jimiž bylo měřeno snížení stresu.

Dosažené výsledky prokázaly u testovaných subjektů snížení stresu o 78 % a zvýšený pocit zdraví, což bylo ověřeno pomocí zobrazovacích metod mozku před biologickou zpětnou vazbou a po této, a také vyšetřením krve odebrané nalačno, v níž byla měřena koncentrace stresového hormonu kortisolu.

 

Tento výsledek je ohromující a jen potvrzuje, jak důležitou roli hraje Amethyst BioMat v našem životě a jak se jednoduše můžeme navrátit do stavu zdraví a plného potenciálu.
Amethyst BioMat Professional

Výhřevný systém Amethyst BioMat Professional

Celou studii si můžete přečíst v odkaze zde:

Klinicka studie Amethyst BioMat – soubor *.pdf

,

Comments are currently closed.