Snadnější cestu ke zdraví již nenajdete!

Amethyst BioMat

Snížení stresu díky Amethyst BioMat

  Co je to vlastně stres? Stres (angl.stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám[1] (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu. zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stres Stresových faktorů může být opravdu mnoho. Jejich výčet by mohl být velmi […]

,